Överbefälhavaren besökte Skövde Garnison, falkopingstidning.se

General Bydén pratade också om det säkerhetspolitiska läget i omvärlden.

– Det kan verka dramatiskt just nu, men sannolikheten för ett väpnat angrepp mot Sverige är låg.

– Man ska inte gå omkring och vara rädd, men gärna följa med i utvecklingen i omvärlden. Det finns ett antal oroshärdar som det finns anledning att vara uppmärksam på. Skulle en konflikt uppstå i vår närhet kommer vi att bli en del av den. Det är den säkerhetspolitiska lösningen – vi ska ge stöd och vi ska ta emot stöd. […]

I försvarets perspektivstudie har man tittat på verksamheten fram till 2035.

– Vi märker att dagens försvar inte kommer att vara relevant när vi ser vad vi kommer att möta då, utan det behövs en ökad försvarsmakt. I det budgetunderlag vi lämnat in är vi tydliga med att vi behöver större resurser, både på kort och på lång sikt.

– Dagens försvarsanslag räcker inte riktigt till för att vi ska nå de mål som är satta. Efter år 2020 har vi stora investeringsbehov. Skjuter man inte till resurser kan vi inte bibehålla vår förmåga.

Enligt Micael Bydén har man under år 2019 ett behov av att öka försvarsanslaget med tre miljarder kronor, 2020 två miljarder och under 2021 nästan fem miljarder. Läs artikel