Opp- og nedbyggingen av Forsvaret er et gedigent pengesløseri, dagbladet.no

Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør

Både politikere og militære forestiller seg at det går an å bygge forsvarsstrukturen opp eller ned i takt med skiftende utenriks- og sikkerhetspolitiske konjunkturer. Det er feil.

I et intervjumed Aftenposten den 13. februar forsvarer Forsvarssjefen nedbyggingen av Forsvaret med at den ble basert på forutsetninger som ble gitt for fire år siden – underforstått at de har endret seg nå. Forsvarsminister Bakke-Jensen peker på det samme.

Både forsvarssjef og forsvarsminister avdekker med dette at de har en urealistisk og lite hensiktsmessig tilnærming til forsvarsplanlegging. […]

Det blir galt fordi forutsetningene på strategisk nivå, som må ligge til grunn for planleggingen av et norsk forsvar, ikke varierer med den sikkerhetspolitiske spenningen, men er tilnærmet konstante.

Det dreier seg om Norges randstatsbeliggenhet til Russland og kyststatsbeliggenheten til de militærstrategisk viktige nordlige havområder, som gjør at landet vårt befinner seg i spenningsfeltet mellom stormaktene USA og Russland. Läs artikel