Nya värnpliktiga – viktiga byggstenar i brigader. forsvarsmakten.se

Måndagen den 8 augusti ryckte över 2000 värnpliktiga in vid något av Arméns regementen.
– De innebär så småningom ett betydande tillskott av soldater i våra brigader, säger arméchef Karl Engelbrektson.

Från Boden i norr till Revinge i söder: Under gårdagen gick många tjejer och killar innanför grindarna i syfte att påbörja sin militära grundutbildning – och bekanta sig med varandra, sina befäl men också med troligtvis tidigare okända begrepp som ”uppställning”, ”marschfärdig” och ”framrycka”. På I 19 ryckte 300 värnpliktiga in för under de kommande tio månaderna utbildas till en rad befattningar.

– Hos oss utbildas manöverplutoner bestående av stridsfordonsbesättningar och skyttegrupper som tillsammans bildar konceptet pansarskytte. De värnpliktiga kommer tidigt lära sig att inställa sig under det gemensamma ansvarets krav och förstå att vi alla är en liten kugge i ett större koncept som bara fungerar om alla gör det som förväntas av dem. Hur vi gör det är genom kvalitativ utbildning med höga krav, säger Daniel Mattsson, ställföreträdande kompanichef på pansarskyttekompaniet vid Norrbottens regemente. Läs pressmeddelande