Ny torped ökar marinens förmåga, forsvarsmakten.se

[…] Östersjön och västerhavet är några av de mest komplexa miljöerna att hitta och bekämpa ubåtar i. Några av anledningarna till det är den varierande salthalten, den skiftande temperaturen och att det är grunt. Ljud används fortfarande som det primära sättet att hitta ubåtar och alla dessa förutsättningar påverkar ljudutbredningen på olika sätt. Torpeden kommunicerar med den skjutande enheten via en koppartråd och använder en kombination av aktiva och passiva sensorer. […]

– Saab, FMV och Försvarsmakten har gemensamt och i gott samarbete tagit fram den nya torpeden som kommer att göra oss och våra partners riktigt farliga för en motståndare, säger marinchef Ewa Skoog Haslum. Läs pressmeddelande