Ny rapport om HV i et 30-års perspektiv, forsvarsforeningen.no

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har lagt frem en rapport om Heimevernets utvikling i et 30-års perspektiv. Konklusjonen er at Heimevernet fortsatt bør være en militær organisasjon, lokalt forankret og i større grad kunne håndtere gråsoner mellom fred og krig. […]

Et såkalt irregulært angrep mot Norge får bred plass i rapporten, selv om et militært angrep på landet med regulære, militære virkemidler betegnes som den farligste utfordringen. Eksempler på irregulære angrep er påvirkningsoperasjoner, cyberoperasjoner og terrorisme, som både kan være vanskelig å oppdage og å håndtere.

Rapporten fra FFI konkluderer med at Heimevernet bør være en militær organisasjon som i dag, men i større grad innrettes for å håndtere gråsoner mellom fred og krig. Man ser for seg at Heimevernet skal være en reservekapasitet som yter støtte til avdelinger i Forsvaret, politiet og større beredskapsorganisasjoner. Lokal forankring og tilstedeværelse bør fortsatt være en forutsetning. Läs artikel