Norges försvarsminister avslöjar vad som också skulle bli Finlands livlina i kriget, iltalehti.fi

Google-översatt

Ryssland har återgått till sin militärdoktrin från kalla kriget, där man skulle försöka kontrollera Nordnorge och en stor del av finska Lappland i en krigs- eller krissituation. Så tänker norrmännen.

– Och de skulle försöka klippa av kommunikationskablarna mellan USA och Europa, tillägger Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram .[…]

Att stärka livlinan i de norra havsområdena gäller även Finland och Sverige. Förstärkningar till trupperna skulle föras till Norge med fartyg och flyg. Därifrån skulle resan fortsätta för att försvara Finland, om Ryssland skulle hota finnarna med militärt våld.

– Som NATO-medlemmar behöver Finland och Sverige förstärkningar från väst till öst. Transportförbindelser och infrastruktur blir mycket viktiga frågor inom de nordiska länderna, bedömer Gram. Den norske försvarsministern bekräftar att det är möjligt att inrätta ett nytt – åtminstone lägre nivå – Nato-högkvarter i Norden. […]

Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen bekräftar att diskussionen om ledningsstrukturerna har inletts. Personalfrågor är en del av det, enligt Kaikkonen.

– Och ja, den här diskussionen pågår mellan de nordiska länderna.

– Frågan är inte bara upp till Finland eller Sverige eller Norge att avgöra. Lösningarna görs på hela förbundsnivå och de är förstås väldigt centrala för förbundet, tillägger han.

Kaikkonen nämner Norfolk och högkvarteret för Natos nordeuropeiska styrkor i Brunssum, Holland, som viktiga platser och högkvarter för Finland.

– Nato har en ganska etablerad ledningsstruktur. I norra Europa körs det från Brunssum. Å andra sidan är också Norfolks roll central. Norge hör också till den. I inledningsskedet kommer vi troligen att integrera utifrån dessa nuvarande strukturer. Sedan måste Nato titta på vad som är den lämpligaste ledningsstrukturen i norra Europa, reflekterar Kaikkonen. Läs artikel