Norge og Tyskland. En modell for forsvarssamarbeid, forsvaret.no

Høsten 2017 inngikk Norge og Tyskland et strategisk samarbeid om maritimt forsvarsmateriell, som kan bli et eksempel til etterfølgelse. Robin Allers vurderer mulighetene for videreutvikling av felles løsninger i framtiden.

Norge og Tyskland markerte formelt sitt stra­­tegiske samarbeid om maritimt forsvars­materiell 22. august 2017, og banet dermed vei for et langvarig samarbeid om nye ubåter og sjømålsmissiler. Avtalen, som omfatter økt samarbeid mellom marinene og innen for­skning og tekonologiutvikling, er et resultat av en omfattende prosess med sonderin­ger og forhandlinger, som har strukket seg over flere år. I løpet av denne perioden har det bilaterale forholdet utviklet seg, samtidig som den internasjonale sikkerhetsordningen har endret seg […]

Tyskland støtter Norges ønske om en ju­stering av alliansens kommandostruktur for et større engasjement i Nord-Atlanteren. Tyskerne er også villige til å øve mer i denne regionen enn tidligere. Sett fra Berlin må Nord­områdene imidlertid konkurrere om opp­merksomheten med Østersjøen og Mid­del­havet, der krisepotensialet (og forventningene fra allierte) synes å være større. Läs artikel