Norge gir begrenset tillatelse til russisk forskningsprosjekt, forskning.no

Utenriksdepartementet skal ha meddelt Russlands ambassade i Norge at de kun tillater at deler av et forskningstokt med forskningsfartøyet «Dalnie Zelentsy» gjennomføres. Det er Dagbladet som skriver dette.

Spørsmålet har vært gjenstand for offentlig debatt, og Venstre har bedt regjeringen avslå søknaden, mens Høyre har advart regjeringen mot å være naive.

Tillatelsen gjelder for den delen av forskningstoktet som finner sted utenfor norsk territorialfarvann. Russland nektes å gjennomføre den delen av forskningstoktet som skulle finne sted ved territorialfarvannet til Svalbard. De nektes også å la skipet ta sedimentære bunnprøver på norsk kontinentalsokkel, skriver avisen.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) ved Utenriksdepartementet opplyser at søknaden er behandlet i tråd med havretten, som gir Norge rett til å nekte havforskning innenfor territorialfarvannet. Läs artikel