Norge er igjen blitt blant USAs aller viktigste allierte, på godt og ondt, an.no

Stein Sneve, kommentator

[…] USAs frykt er at atomubåtene på Kola ubemerket sniker seg ut i Nordatlanteren, som er den korteste veien om man vil angripe det amerikanske fastlandet. Norge og Grønland er dermed igjen blitt blant de aller viktigste europeiske landene for USA, ikke minst på grunn av vår kapasitet til å overvåke ubåttrafikken og varsle tidlig om noe er på gang.

Avtalen fra februar som gir USA tilgang til norske baser som Evenes og Ramsund er derfor mer for å sikre USAs eget forsvar, enn vårt.

Det er ingen grunn ti å overdrive trusselen fra Russlands styrkeoppbygging i nord, men heller ikke til å underspille den. Langt flere kriger er utløst av kamp om ressurser, enn kamp om ideologi. Det stiller brobyggeren Norge overfor nye utfordringer. For de ressursene Russland vil beskytte, er de samme vi gjerne vil være med på å utvikle næringssamarbeidet østover. Det vil antakelig bli en stadig vanskeligere balansegang. For selv om vi er langt unna den kalde krigens tilstander, vil det bli nok stadig kaldere i nord framover.

I takt med at været blir varmere.    Läs artikel