Niklas Wiklund: Försvarsförmågan ökar inte i den takt omvärldsutvecklingen kräver, blt.se

Säkerhetsläget i östersjöområdet är minst sagt dynamiskt. Det går sällan en vecka utan händelser som bidrar till att destabiliseringen ökar. I min föregående krönika skrev jag om att Ryssland planerar att föra in kärnvapenbärande atomubåtar och robotkryssare samt den kommande ryska övningen Zapad, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig…

Regeringen har förvisso prioriterat militära förband till Gotland, väckt upp värnplikten, tillsatt en rad utredningar, ökat ambitionerna inom totalförsvaret och lagt mycket tid på att försöka skapa militära samarbeten – utanför Nato. Men trots att statsminister Stefan Löfven tydligt har uttalat att ”Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har ingen viktigare uppgift än denna” så har de nödvändiga finansiella tillskotten till såväl det militära som det civila försvaret i stort sett uteblivit, och därmed så kommer försvarsförmågan inte att öka i den takt som omvärldsutvecklingen kräver. Läs krönikan