Nej – Nato är ingen självklarhet, bohuslaningen.se

Håkan Jaldung

Föreligger en så akut fara att Sverige i all hast, oavsett vad Finland beslutar, måste besluta om ansökan till NATO ­redan i sommar? Finns det en så överhängande risk att Ryssland i närtid anfaller Sverige att den risken motiverar en sådan brådska?

Mobiliseringen för ett svenskt Nato-medlemskap har trappats upp. Den ­påminner om aktiviteterna ­inför omröstningen om det svenska EU-medlemskapet. De historielösa politikerna och media går nu hand i hand och koncentrerar sin agenda till att främst tala om hur många svenskar som vid varje given tidpunkt är för ett medlemskap i Nato. Fördelarna lyfts fram. Nackdelarna berörs sällan och då marginellt. Läs insändaren