Natos elitsoldater i Litauen kan provocera Putin, svd.se

Jonas Gummesson

Mitt under protesterna mot Lukasjenko-regimen skickar Nato sina elitsoldater från spjutspetsförbandet VJTF för att öva i Litauen, på gränsen mot Belarus. Det kan uppfattas som en provokation och sticka Vladimir Putin i ögonen.

Med ett bibehålletstatus quo i Belarus fungerar landet som den buffert Putin eftersträvar och vill bevara genom en allt närmare politisk union mellan länderna. Lukasjenko har inget annan val än att rätta in sig i det ryska ledet.

Redan när protesterna inleddes för två månader sedan pekade diktatorn snabbt västerut och anklagade Nato uppvigling genom att öka den militära närvaron på andra sidan gränsen mot Polen och Litauen. Det var taget ur luften och avvisades då av företrädare för alliansen: ”Nato utgör inte ett hot mot Belarus och har ingen militär uppbyggnad i regionen, men vi är alltid vaksamma defensivt och redo att förhindra aggression mot Natoallierade”, menade generalsekreteraren Jens Stoltenberg i ett skarpt formulerat uttalande.

Putin hakade ändå snabbt på Lukasjenkos påstående. Retoriken ligger i linje med hans egna försök att frammana bilden av ett aggressivt Nato som hotar ryska intressen. […]

Nu kan den ryskaoch den belarusiska presidenterna få vatten på sin propagandakvarn. I slutet av oktober genomförs under en vecka en stor militärmanöver i främst Litauen.

Sammanlagt kommer 6 000 elitsoldater från Natos spjutspetsförband VJTF – ”Very High Readiness Join Task Force” – att delta i övningen Brilliant Jump.

Övningen äger rum till sjöss i brittiska vatten och på marken i Baltikum under ledning av Polen med det roterande ledarskapet för VJTF 2020. Scenariot är att genomföra en snabb utplacering av stridsberedda elitförband från sammanlagt 13 Natoländer. USA bidrar med stridsledning och stridsflyg. Parallellt genomförs den årliga Iron Wolf övningen med en litauisk brigad. […]

Natoövningen kan komma att utnyttjas av Putin och som en förevändning att stärka greppet om Belarus, eventuellt med ökad militär närvaron för att skydda landet och sig själv mot en hotfull omvärld. Precis det som Lukasjenko kan behöva för att cementera sitt eget maktinnehav i Minsk, även om han sitter kvar på nåder som rysk marionett. Läs artikel