NATO krever mer av Norge, forsvaret.no

NATO setter spørsmålstegn ved størrelsen på det norske forsvaret. Det opplyser Norges øverste militære representant i alliansen.

Viseadmiral Ketil Olsen er sjef for Militærmisjonen i Brussel, som er Norges militære kontaktpunkt i NATO-alliansen. […]

– NATO stiller krav til alle medlemslandene. Hver og en må sørge for at de er i stand til å forsvare sin egen nasjon. NATO vurderer dette ut ifra en byrdefordeling og ser på hva nasjonen trenger selv, og hva alliansen trenger av kapasiteter inn i fellesskapet, forteller Olsen. […]

Forsvaret må kunne stille med en mekanisert brigade: Hæren må i større grad kunne levere både internasjonalt og nasjonalt samtidig.

– Fregatten må erstattes: Antiubåtkrigføring er viktig for alliansen, herunder maritime patruljefly, som er bestilt.

– Tankfly må skaffes for å støtte F-35: NATO mener Norge bør ha egne tankfly.

– Ubåter: NATO setter spørsmålstegn ved om fire nye ubåter er nok.

– Korvetter: NATO peker på at korvettene, som er tenkt utfaset i 2025, er en etterspurt kapasitet. […]

– Hvis vi har et troverdig forsvar, er det mye større sannsynlighet for at andre stiller opp for oss om vi trenger det. Dette handler om hva vi signaliserer inn i alliansen. Läs artikel