NATO-general: – Vi er klare til vinterens øvelser i Norge, forsvaret.no

I løpet av de fire første månedene i 2022 er Norge vertskap for to multinasjonale øvelser.

Den første, «Brilliant Jump», er en forflytningsøvelse for NATO sin hurtige reaksjonsstyrke, Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) til Sør-Norge. Den andre og største er «Cold Response», der over 30.000 soldater fra en rekke ulike allierte nasjoner vil komme og trene under norsk kommando på norsk jord.

Betydningen av øvelsen var ett av hovedtemaene under NATO-general Vollmer sitt norgesbesøk 10. til 12. november.

­– Vi er godt forberedt for disse øvelsene. NATO Response Force er klare til å deployere til Norge. Dette er et sterkt signal om hvordan vi jobber sammen, sier general Vollmer. Läs artikel