Nato-Finland måste tänka på dessa kärnvapenfrågor, hs.fi

Elina Kervinen , HS

Google-översatt

Regeringens framtida förslag om medlemskap i Nato innehåller inga restriktioner för kärnvapen i Finland. Iltalehti rapporterade nyligen denna nyhet .

Informationen var inte särskilt överraskande: Ledande politiker har den senaste tiden upprepade gånger sagt att det inte är meningsfullt att i förväg sätta nationella reservationer för Finlands Nato-medlemskap. […]

Under förberedelserna för medlemskap har diskussionen om Nato och kärnvapen mest handlat om huruvida kärnvapen skulle kunna föras till Finland efter att NATO-medlemskapet har förverkligats. Experter anser dock att frågan om att placera kärnvapen i Finland är mer permanent avlägsen.

Det finns inga egentliga strategiska eller militära skäl att be Finland att placera ut kärnvapen på sitt territorium. Att placera dem här, i Rysslands grannland, skulle också öka Natos sårbarhet, uppskattades till exempel i Finlands Natoundersökning 2016.

Tapio Juntunen , en universitetslärare som är bekant med kärnvapen från Tammerfors universitet, säger att han anser att hela idén med kärnvapen i Finland är orealistisk: Kärnvapen kommer inte att påtvingas, och de kommer sannolikt inte att ges till den nya Natos medlemsländer.

Han påminner oss om Polens önskan att ha amerikanska kärnvapen på sin mark. Polen har tagit upp frågan för sista gången i höst.

USA :s svar i oktober var att man inte har några planer på att distribuera kärnvapen till medlemsländer som gick med efter 1997.

– Det här är den rådande linjen, och ja, den gäller för Finland och även för de länder som går med i Nato i de nya utvidgningsomgångarna, säger Juntunen.

För närvarande är kärnenergilagen i kraft i Finland, enligt vilken import av kärnvapensprängämnen samt tillverkning, innehav och detonation i Finland är förbjuden. […]
EN konkret fråga att överväga är till exempel vilken roll Finland kan ta i Natos kärnvapenutbildning och verksamhet.

inlands militära representant i Nato, generalmajor Mikko Heiskanen beskriver att sådana uppgifter till exempel kan vara att eskortera flygplan som bär kärnvapen eller vissa typer av stöduppgifter, om konvojen får problem under sin resa.

”Det kan till exempel betyda att om bombplanen har problem så måste den landa någonstans. Det är inte precis business as usual , vad som görs där. Även det borde tränas i förväg, säger Heiskanen.

I praktiken bör därför Finland besluta om plan som bär kärnvapen kan landa i Finland i ett särskilt fall eller om de kan servas här.

Om man vill delta i sådana aktiviteter bör rutiner skapas i Finland för dessa situationer.

I Natos kärnvapenövningar flyger planen oftast utan egentliga kärnvapen. Det kan dock inte helt uteslutas att även ett beväpnat plan skulle använda finskt territorium. Läs artikel