NATO-ekspert mener Donald Trumps opptreden overfor Danmark er grunn nok til å revurdere norsk sikkerhetspolitikk, nettavisen.no

Mangeårige NATO- og USA-ekspert Svein Melby mener Donald Trumps opptreden overfor Danmark i Grønland-saken skaper ny tvil om Trumps Amerika vil stå ved sine allianseforpliktelser i en krisesituasjon.

– Grønland-saken viser at hva Trump måtte finne på å gjøre i en krisesituasjon, er veldig avhengig av hans forgodtbefinnende. Det gjør at jeg reiser tvil om USAs sikkerhetsgaranti vil gjelde når det virkelig er behov for det. Denne garantien har Norge tatt for gitt og den har vært en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk siden NATOs tilblivelse, sier Melby til Nettavisen. […]

Hva er plan B, Melby?

– Det finnes ingen god plan B, og det er derfor man må seriøst tenke på det. […]

Melby trekker fram nordisk militært samarbeid eller styrket europeisk militært samarbeid som mulige scenarioer som luftes i enkelte kretser.

– Jeg tror noen flere land i Europa, også de største aktørene, er i ferd med å tenke alternativt. Vi kan ikke ta for gitt den amerikanske garantien og lage sikkerhetspolitiske planer som om at ingenting har skjedd, sier han. Läs artikel