Minnesord till okända soldater som begravs i hjältegrav, valtioneuvosto.fi

Statsminister Juha Sipilä på de stupades dag den 21 maj 2017

Det finländska nationella beslutet om att hjältar som stupat på stridsfältet begravs i hemlandet, på egen kyrkogård, är internationellt sett exceptionellt. Detta sätt att tänka sammanfattar på ett starkt och konkret sätt det finländska arvet efter veteranerna: ”Kamraten lämnas ej”. Samtidigt visar det på ett okonstlat sätt att hemlandet, hemmet, har en alldeles särskild betydelse för människan och mänskligheten.

I dag har vi överlämnat de jordiska kvarlevorna efter 38 personer till gravens vila i det egna hemlandet. Sex av dem kommer från Ladoga-Karelen och 32 från Karelska näset. Vi bör förstå att det bakom siffrorna och denna högtidlighet finns människor som har upplevt starka känslor av osäkerhet, kanske också av hopp och hopplöshet, och som har gjort ett väldigt långt och djupt sorgearbete…

år firar vi hundraårsjubileet av Finlands statliga självständighet. Veteranerna önskar ofta att Finland aldrig mer ska hamna i krig. I sådana här tider är det en viktig sak att värna om. Jag hoppas att såväl detta som de tankar vi fått i arv, ”Kamraten lämnas ej” och ”Hemlandet, hemmet, har en betydelse”, är starkt synliga också i det ord som symboliserar Finlands jubileumsår, ”Tillsammans”.

Bästa åhörare,

På denna begravningsplats, inför kistor som sänkts i hjältegraven, kan vi höra ett starkt budskap som förpliktar oss än i dag. Var och en av oss har en skyldighet att göra sitt bästa för vårt fosterlands framgång och vårt hemlands frihet. Läs talet