Mer samspill med britiske styrker, highnorthnews.com

[…] Under øvingsaktiviteten på Setermoen deltok Storbritannia med hær- og luftstyrker, og da var blant annet rundt 2500 soldater og 200 feltkjøretøy i sving.

Denne norsk-britisk samtreningen foregikk også innenfor rammen av Joint Expeditionary Force (JEF). Dette er en britiskledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke med de nordiske og de baltiske landene, samt Nederland.

– For første gang på lenge var et mekanisert infanterikompani fra den britiske hæren med. I tillegg deltok britiske jagerfly, sier Ytterstad og fortsetter:

– Som en del av Storbritannias nye arktiske strategi, skal britiske styrker være mer til stede i nordområdene. Britisk marineinfanteri har trent i Troms i årevis, og nå vurderer den britiske hæren om den skal gjøre det samme, forteller Ytterstad. Läs artikel