Mer pengar till försvaret – men inga köp av stridsflyg, pansar och fartyg, dn.se

Trots att försvarsberedningen föreslår kraftigt höjda anslag så får försvaret inte ett enda nytt stridsflygplan, stridsfordon eller stridsfartyg. Beredningens interna beräkningar visar att pengarna inte räcker till att rusta upp enligt Försvarsmaktens planer.[…]

Armén är den försvarsgren som får en större numerär.

Dess anfallsförband, brigaderna, ökar från dagens två mekaniserade brigader till de tre man begärt. Men det innebär inte nya pansarköp. Istället ska alla de mer än 20 år gamla Leopardstridsvagnar och Stridsfordon 90 som i dag står i förråd moderniseras.

En brigad består normalt av 4.000-5.000 militärer. Men de brigader som beredningen föreslår blir mindre.

– De mekaniserade brigaderna utrustas med befintliga stridvagnar och stridsfordon 90. Det innebär att det blir mycket små brigader, säger Tommy Åkesson.

Dagens stridsvagnar och stridsfordon räcker nämligen inte till fullt ut bemannade brigader. Det innebär tre kompanier i ställer för fyra i en bataljon, och tre bataljoner i stället för fyra i en brigad. Numerären blir då cirka 3.000 militärer per brigad. Den fjärde reducerade brigad som sätts upp av I 1 i Kungsängen ska använda pansarterrängbilar som redan finns där och på P 7 utanför Lund. Först under 2030-talet ska armén enligt beredningen få nya stridsvagnar och stridsfordon. Läs artikel