Medling kraftfullt verktyg för fred, utrikesminister Timo Soini och utrikesminister Margot Wallström, ormin.finland.fi

[…] I den pågående översynen av FN:s freds- och säkerhetsagenda driver Finland och Sverige på för att fortlöpande medling, konfliktförebyggande och fredsskapande insatser verkligen prioriteras. Finlands roll som medordförande i FN:s arbetsgrupp Group of Friends of Mediation och Sveriges ordförandeskap i FN:s fredsbyggande kommission ger oss en plattform för att säkerställa att medlingsarbetet ges det erkännande och de resurser som behövs […]

Stater och regionala organisationer måste ta ansvar. Ett bättre rustat FN är ett FN som arbetar tillsammans med regionala organisationer. Vi välkomnar det nära samarbetet med Afrikanska unionen, samt med andra regionala organisationer som ofta är de som först får varningssignaler om att konflikter hotar. Det europeiska fredsinstitutet, som bildades förra året på initiativ av Sverige och Finland, har till syfte att förstärka EU:s globala fredsagenda genom medling och dialog.Läs dokumentet