Markering mot Norge i Syria, Norges Fredsråd

Torsdag 19. mai kl. 18.00 på Eidsvolls Plass arrangeres det en markering mot regjeringens beslutning om å sende norske spesialstyrker for å trene syriske opprørsgrupper. Det er Norges Fredsråd som i samarbeid med Norges Fredslag arrangerer markeringen. Den har også fått tilslutning fra et stadig økende antall stemmer fra forsvaret, politiske partier, sivilsamfunnet og kulturlivet.
­ Vi skal være varsomme med å blande oss inn i konfliktsituasjoner hvor det er så uoversiktlig hvem som spiller på lag med hvem. I Syria kan dagens støttespillere være morgendagens fiender, og det er neppe noen syriske opprørsgrupper det vil være uproblematisk for Norge å samarbeide med, sier daglig leder i Norges Fredsråd, Hedda B. Langemyr. ­ Det er grenser for hvor mange ganger Norge og våre allierte kan ty til de samme militære midlene og samtidig forvente et annet resultat enn vi har hatt i intervensjoner tidligere, sier Langemyr.
­ Det folkerettslige grunnlaget for intervensjon er tynt, og beslutningen tas uten et snev av lærdom fra tidligere innblanding i Irak, Afghanistan eller Libya. Norsk innblanding kan like gjerne gjøre situasjonen verre som å bidra til å løse konflikten, avslutter Langemyr. Läs hela uttalandet: Norge i Syria