Maj Britt Theorin vägrade kröka rygg, sw.adong.org

Thomas Hammarberg, f d riksdagsledamot (S)

Maj Britt Theorin vägrade kröka rygg

Maj Britt Theorin var en av vår tids mest uppmärksammade och drivande fredsdiplomater. Hennes memoarer, som just publicerats, ger en angelägen påminnelse om betydelsen av att bekämpa krigsromantiken i alla dess former.

De föregångare som verkligen inspirerade henne var Alva Myrdal och Inga Thorsson. De nämns flera gånger i hennes text och det är tydligt att hon kände sig som deras efterträdare. Med hänsyn till hennes internationella betydelse i arbetet för nedrustning och fredsarbete var den kopplingen helt befogad.

Hon spelade en avgörande roll bakom ett beslut i FNs säkerhetsråd som fick stor uppmärksamhet, inte minst inom kvinnorörelsen globalt. Det förslag som hon drev var att det manliga monopolet i säkerhetsfrågorna måste brytas. Kvinnor måste få en viktigare roll i fredsarbetet, att förhindra krig, att skydda civilbefolkningen och att agera som medlare. […]

Förlaget(Korpen) gav hennes bok titeln ”Vägra kröka rygg”. Margot Wallström skriver i förordet att Maj Britt var ”stridbar och färgstark”. Det var inte alltid som partiets ledande politiker kunde svälja Maj Britts förslag och krav. Det framgår i hennes berättelse att hon ibland kände sig direkt motarbetad, trots att hon fick viktiga uppdrag, förutom rollen i riksdagen och i EU-parlamentet. Läs presentationen