Lek inte med säkerhetspolitiken, hbl.fi

Paavo Lipponen, tidigare statsminister (SDP),

Det är helt naturligt i det nuvarande läget att ifrågasätta flygförsvarets anskaffning för att ersätta Hornet-planen (HBL 8.5). Men om Finland skulle avstå från köpet eller betydligt förskjuta det skulle det innebära stora säkerhetspolitiska och finansiella risker. Den viktigaste frågan lyder: kommer det säkerhetspolitiska läget ändras på grund av coronapandemin. Svaret är nej. Det militära hotet kan även bli större om till exempel det västliga försvarssamarbetet minskar.

Alliansfriheten behöver ett självständigt försvar, som måste vara trovärdigt, det vill säga relativt starkt. Den linjen drogs under mina regeringar 1985-2003, då försvaret omorganiserades till dess nuvarande format med beredskapsförband.

Flyget behövs inte bara för luftförsvar. Hornet fungerar både i jakt- och attackroller, faktiskt som ett väsentligt element i arméns förmåga att avvärja ett strategiskt anfall med alla försvarsgrenar. Flygplansanskaffningen handlar alltså om ett stort vapensystem. Finansiellt har staten redan nu satsat mycket. En pålitlig kund kan få fördelar i form av egen produktion, samarbete kring forskning och utveckling och så vidare. Så var vänliga och lek inte med vår säkerhetspolitik, vars trovärdighet har byggts upp med noggrant arbete under flera decennier. Läs artikel