Långsiktig finansiering av det militära försvaret, regeringen.se

Regeringen avser att föreslå att, utöver tidigare fattade beslut, tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor år 2022. Satsningen aviseras i budgetpropositionen för 2020 och finansieras fullt ut genom en bankskatt. Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. […]

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att, utöver tidigare fattade beslut, tillföra det militära försvaret fem miljarder kronor år 2022, vilket finansieras fullt ut genom en bankskatt. Exakt utformning av hur bankskatten ska se ut kommer regeringen återkomma till.

Ytterligare fem miljarder kronor årligen tillförs det militära försvaret under den resterande försvarsinriktningsperioden, i enlighet med Försvarsberedningens förslag, varav hälften kommer vara finansierat krona för krona och finansieringen ska ha en rimlig fördelningsprofil. Läs pressmeddelande