KU-anmäls – för uppgifter om brittisk elitstyrka, svd.se

Försvarsminister Peter Hultqvist anmäls till konstitutionsutskottet (KU) för sin handläggning av ärendet med den brittiska elitstyrkan Joint expeditionary force (Jef). Inte för att nyligen ha godkänt svenskt deltagande utan på grund av otillräcklig och ”i bästa fall motstridig” information i riksdagen och i media…

I sin anmälan till KU vill Asplund nu att utskottet granskar varför försvarsutskottet inte har ”fått någon information rörande den beredning som skett i ärendet, trots att Sveriges försvarssamarbeten är en central del i Sveriges försvars- och säkerhetspolitik”.

I fallet med en brittiska elitstyrkan är det, enligt anmälan, särskilt angeläget att lämna korrekt information eftersom det svenska medlemskapet i Jef innebär ”ett substantiellt steg närmare centrala processer i Nato och därmed vara av stor vikt för riksdagen att ta del av”…

Jef-styrkan opererar också helt enligt Natos doktriner och standarder vilket även det gör Nato till en tänkbar uppdragsgivare. Samtidigt är det just detta som S-MP-regeringen vill distansera sig från. Läs artikel