Kristersson i brev till Erdogan: Redo att åka till Ankara på kort varsel, aftonbladet.se

Kommentar:

Statsministerns utfästelser till Turkiet gränsar till ministerstyrelse. Regeringsformen 11 kapitlet §3 reglerar ansvarsförhållandena: Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Lag (2010:1408).

Se även Lag (1957:668) om utlämning för brott . (Utgivarna)

 

Aftonbladet: I brevet betonar Ulf Kristersson att han står redo att åka till Ankara med kort varsel.

”Jag hoppas att du och jag kan ha en detaljerad diskussion om det här ärendet inom kort. Jag står redo att resa till Ankara så snart det passar dig”, skriver Ulf Kristersson.

I brevet betonade Kristersson att han vill fördjupa samarbetet med Turkiet på flera plan, särskilt inom kampen mot terrorism.

”Vi tar Turkiets säkerhetsproblem väldigt seriöst och önskar samarbeta i kampen mot terrorism i alla dess former och manifestationer, och där ingår hoten från terroristorganisationen PKK och alla andra terroristorganisationer och deras förgreningar”.

Kristersson skriver vidare att ”min regering kommer att intensifiera antiterror-samarbetet med Turkiet för att förebygga aktiviteter från de här terrorgrupperna. På det här området har besök i Ankara nyligen av svenska Säkerhetspolisen och justitiedepartementet kunnat skapa starka plattformar för samarbete.” […]

Efter att brevet mottagits i Ankara uttalade sig presidenten Erdogan i turkisk media:

– Den nya statsministern sällar sig till striden mot terrorism och terrorister, säger presidenten enligt Reuters. I samma intervju slog Erdoğan fast att ett statsbesök kommer att bli av:

– Uppriktigheten i hans uttalanden kommer naturligtvis att testas i det möte som vi kommer att hålla. Läs artikel