Krigshistorie som fortsatt vekker følelser, forsvaretsforum.no

​«Grenselosene» er en samling beretninger om dramatikk og påkjenninger som lokale kjentfolk langs en fluktrute var utsatt for gjennom krigsårene i Norge. I alt skal nærmere ett tusen personer ha vært aktive som los for til sammen rundt 40 000 flyktninger over til Sverige.

Forfatteren Hege Kofstad har valgt å fremheve noen få familier, fortrinnsvis fra Nes i Akershus og fra Leksvik i Trøndelag. I tillegg møter vi blant andre motstandsfolk i Oslo og i Ålesund og deltakere i aksjoner på Helgelandskysten. Mange av hendelsene har vært beskrevet tidligere og utallige bøker og artikler har omtalt innsatsen som mange nordmenn gjorde for å hjelpe folk i sikkerhet, men temaet tåler tidens tann og har ennå ikke nådd grensen for hva de så å si anonyme hjelperne fortjener av oppmerksomhet og anerkjennelse.

Denne bokens styrke er at den gir god forståelse av mangfoldet i grenselosvirksomheten og hvilke konsekvenser den kunne få samtidig som man altså i hovedsak følger noen få familier. Läs recensionen