Kommer Finland att lämna Sverige och Turkiet i Nato-limbo – Detta är vad det skulle innebära, iltalehti.fi

Google-översatt

[…] I händelse av en kris kommer Finland att behöva svenskt luftrum, vägar och hamnar militärt. Sveriges Natomedlemskap är också viktigt för Finland när det gäller försvaret i de norra och arktiska regionerna och när det gäller försörjningsberedskapen.

– Det är bra att ha en fullvärdig (Nato)partner bakom ryggen. Det är bra att försvaret har djup, sa Niinistö på Yle.

Ur försvarssynpunkt för Baltikum är också södra Sveriges roll viktig, eftersom Sveriges medlemskap i Nato skulle ge Östersjöregionen djup till sitt försvar bakom Östersjön. Som medlem i Nato har Finland en roll att spela när det gäller att skydda Baltikum, men det ligger ändå i Finlands intresse att försvaret av den egentliga baltiska regionen i en krissituation sköts av Natos större medlemsländer, Tyskland, Polen, Storbritannien, Kanada och USA.

Vissa källor som Iltalehti intervjuat uppskattar att om Finland gick med i Nato utan Sverige skulle Finland kunna börja betraktas som en av de baltiska staterna i Nato. Denna tolkning anses inte vara bra av alla i statsledningen, eftersom man anser att Finlands referensgrupp i Nato snarare borde vara Sverige, Norge och Danmark.

”Det är naturligtvis ingen skam att vi skulle ses som det fjärde baltiska landet, men det får inte påverka det försvarsansvar som faller på oss i Nato”, står det i bakgrundsdiskussionerna. Om Sverige inte var medlem i alliansen skulle en vit fläck stor som grannen i väst finnas kvar i Natos försvars- och operationsplanering.

– Turkiet borde också förstå det här, att Natos försvar blir mycket starkare om Finland och Sverige involveras tillsammans, påpekar en källa. Läs artikel