Kommentar: Forsvaret planlegger å gå i den samme fellen som i 1940 – akkurat slik Russland ønsker seg, stratagem.no

Sebastian Langvad, kaptein i Hæren

Internt i Forsvaret debatterer offiserer hett hvordan vi skal sloss for å forsvare Norge. En konservativ fløy forankret i etaten mener at vårt beste svar er å forsterke forsvarskonsepter fra forrige århundre. De konseptene legger i stor grad vekt på tunge våpensystemer og direkte konfrontasjon med fienden. Mindre faggrupper og enkeltindivider erkjenner imidlertid i økende grad at det finnes alternativer som vil gi landet langt bedre forsvarsevne. Både synspunktene og argumentene er stort sett ukjente i befolkningen for øvrig. […]

Ukraina er for tiden inne i sin fjerde måned med forsvarskrig mot Russland. Der blir sentrale trekk ved et alternativt forsvarskonsept daglig validert på slagmarken. Det finnes ingen lobby-gruppe i Ukraina som prøver å skjule den faktiske verdien av stridsvogner, jagerfly og store overflateskip. Videoer og nyheter om deres eventuelle suksess holdes ikke tilbake. Det eneste som betyr noe for Ukraina er det som fungerer i deres innbitte forsvarskamp.

Der er trenden klar:

  • På land er den store svøpen for russerne det vedvarende presset fra små grupper skjulte soldater som angriper med panservernmissiler, enkle droner og presis artilleriild fra langt hold.
  • I luften bidrar droner med både bekjempning og etterretning, mens russiske fly primært skytes ned av luftvern.
  • Langs kysten erfarer ukrainerne at det ikke tilfører noen verdi å ha beslutningstakere flytende på kjøl på stolte flaggskip. De hindrer i stedet russisk landsetting med en overlappende kombinasjon av antiskipsmissiler fra land og ubemannede fartøy for varsling og målfatning.

Vi skylder ukrainerne – og den norske befolkningen – å ta innover oss disse dyrekjøpte lærdommene. Også våre egne historiske erfaringer peker i samme retning, om enn fordi vi feilet og betalte prisen. Läs artikel