Kommendören för armén i sin blogg: ”Visa omsorg”, generalmajor Petri Hulkko kommendör för armén, maavoimat.fi

”Jokainen joka apua saa sitä joskus tajuu myös antaa”.

Så lyder refrängen på finska i en sång av Pave Maijanen, fritt översatt: Den som får hjälp, förstår också att själv hjälpa andra. Sångens namn är ”Pidä huolta”, alltså ”visa omsorg”. Sången har ett träffande budskap, som på ett välfunnet sätt beskriver det internationella, militära samarbetets syfte och innehåll. I synnerhet gäller detta det ökande militära samarbetet mellan Finland och Sverige, som har långa traditioner. Den politiska styrningen för det finsk-svenska samarbetet finner man i skriftlig form i den senaste försvarspolitiska redogörelsen; ”För fördjupandet av det bilaterala försvarssamarbetet ställs inga restriktioner på förhand”…

Samarbetet grundar sig inte på avtal och avtalsförbindelser. Goda vänner emellan är sådana avtal och förbindelser dessutom överflödiga. En gemensam värdegrund och historisk bakgrund samt likheten hos våra försvarslösningar skapar en naturlig grund för ett fortsatt, fördjupat samarbete. En svensk stridsvagn på finsk mark eller en finländsk vagn i Sverige är praktiska exempel på ett fungerande samarbete, som inte är riktat mot någon. Samarbetet tillför båda länders försvar ett betydande mervärde utan att för den skull glömma det nödvändiga i att, för att återvända till rubrikens budskap, visa omsorg om ett trovärdigt, nationellt försvar. Och det är bra att komma ihåg det finska ordspråket, nämligen: Ingenting får man också utan att man ber om det. Det vill vi ju naturligtvis inte. Läs artikel