Kinas og Tysklands forsvar med felles militær­øvelse – i Tyskland, document.no

Det kinesiske forsvaret har for første gang i historien deployert militært personell og pansrede militære kjøretøy i et europeisk NATO-land for å delta i en felles militærøvelse med det tyske forsvaret i Tyskland.

Combined Aid 2019, som øvelsen heter, finner sted i Feldkirchen og har som oppgitt formål å trene på felles medisinsk innsats fra de to landenes militære styrker i en katastrofesituasjon, opplyser det amerikanske militære tidsskriftet Stars and Stripes. Det er altså ikke tale om kamptrening. […]

En pensjonert oberst fra Folkets Frigjøringshær omtaler det hele som et «gjennombrudd» for Kina. Det såkalte silkeveiprosjektet handler også om å vise militære muskler på den globale scenen:

Yue Gang, a retired PLA colonel, told the South China Morning Post that the exercise was a breakthrough given that NATO is wary of China’s military development.

“The PLA in the future will need to go abroad to protect China’s overseas interests in countries along the Belt and Road Initiative, and if there could be some basic mutual trust and understanding with NATO forces, the risk of potential conflict could be greatly mitigated,” Gang told the Hong Kong-based newspaper.

Denne tilnærmelsen skaper uunngåelig bekymring i Washington, hvor man er vitne til et Tyskland som er lite samarbeidsvillig både når det gjelder å prioritere forsvaret og å stille opp når USA ber om det – som nå sist i Syria. Läs artikel