Jaktplanstillverkaren Lockheed Martin säger upp konsultavtalet med ex-kommendör Jarmo Lindberg, svenska.yle.fi

Jaktplanstillverkaren Lockheed Martin har sagt upp sitt avtal med Försvarsmaktens tidigare kommendör Jarmo Lindberg. Tidigare på torsdagen slog Försvarsministeriet fast att Lindberg hade brutit mot sitt karensavtal.

Lockheed Martin följer regler och lagar i all sin verksamhet, uppgav bolaget i ett uttalande på torsdag kväll, efter att bolaget hade sagt upp sitt avtal med Jarmo Lindbergs bolag Suomalainen kenraalikonsultointi oy. Beskedet kom bara timmar efter att Försvarsministeriet hade slagit fast att Lindberg bröt mot sitt karensavtal, då han grundade sitt bolag inom tidsperioden för karensavtalet.

Lindbergs ämbetsperiod som Försvarsmaktens kommendör tog slut i början av augusti i fjol. Lindberg och Försvarsministeriet gjorde upp ett karensavtal, enligt vilket Lindberg inte fick ha arbetsuppgifter som hade med hans tidigare arbetsuppgifter att göra under sex månaders tid. Karenstiden tog slut den sista januari och Lindberg grundade sitt företag redan i början av januari.

Lindbergs fall har fått en hel del uppmärksamhet, eftersom han genom sitt företag fungerar som konsult för amerikanska Lockheed Martin. Företaget är en av fem jaktplanstillverkare som tävlar om att få tillverka nya jaktplan, som det finska försvaret ska ersätta sina Hornetplan med. […]

Under karenstiden ska den tjänsteman som har undertecknat avtalet meddela sin tidigare arbetsgivare skriftligt om att hen börjar på ett nytt jobb eller startar upp en näringsverksamhet. Ett sådant meddelande har Lindberg inte skickat till Försvarsministeriet inom januari. Därmed har Lindberg brutit mot den här plikten om att informera. Försvarsministeriet sa i sitt pressmeddelande att man ser det här avtalsbrottet som allvarligt och klandervärt.

Lindberg grundade ändå sitt företag först i slutskedet av sin karens med bara tre veckor kvar av tiden. Han inledde inte heller sin egentliga verksamhet förrän efter karenstiden, konstaterar Försvarsministeriet i sin utredning. Av de här orsakerna anser ministeriet att det inte är nödvändigt att kräva böter för avtalsbrott av Lindberg. Läs artikel