Interpellation: Erfarenheter av kriget i Ukraina, riksdagen.se

Peter Hultqvist (S) till försvarsminister Pål Jonson (M)

En erfarenhet av det ryska anfallskriget i Ukraina är tydligheten i markarenans betydelse för krigets utveckling. Arméförbandens bemanning, materiel och tillgång till ammunition är avgörande. En stor del av både Sveriges och den demokratiska västvärldens stöd till Ukraina handlar om sådant som stärker arméstridskrafterna.

När bedömningen av det svenska försvarets framtida profil ska göras måste erfarenheterna av kriget i Ukraina vara en viktig komponent. […]

Jag tycker att det är en väldigt viktig sak som man redan inledningsvis ändå skulle kunna säga, nämligen att vår armé behöver bli större. Vi behöver ha fler värnpliktiga, och vi behöver fortsätta att utveckla brigaderna. Det är nödvändigt för att vi ska kunna ha en uthållighet i det nationella perspektivet, i de samarbeten som vi har och också inom ramen för Natomedlemskapet. […]

Försvarsminister Pål Jonson (M): En erfarenhet av det ryska anfallskriget i Ukraina är tydligheten i markarenans betydelse för krigets utveckling. Arméförbandens bemanning, materiel och tillgång till ammunition är avgörande. […]

Peter Hultqvist (S):  Vi har ett stort problem, och det gäller nog både Pål Jonson, mig och Försvarsberedningen. Vi har fått ett yttrande från Försvarsmakten om sakernas tillstånd i den framtida planeringen. Där talar man om två brigader med prioritet till 2030. Det var ambitionen i 2015 års försvarsbeslut. Det innebär att det ska levereras 2030 när det skulle ha levererats 2025. […]

Två brigader som dessutom skall anpassas till Nato:s behov .Det här ( ÖB:s råd till regeringen, min anm )  är avvikande från försvarsberedningen och det är ett stort problem. […]

Det här är ett avvikande från den startegi riksdagen har valt och det är en förmågereducering. Läs riksdagsdebatten

Läs  också kommentar här på sajten till ÖB:s råd till regeringen.