Internasjonal øvelse i Barentshavet: – Norge ønsker å markere sin forsvarsevne i nordområdene, highnorthnews.com

Skip fra den britiske marinen skal lede en multinasjonal maritim operasjon over polarsirkelen. – Det er viktig for Norge å markere at de ikke bare er USAs forlengede militære arm, sier NUPI-forsker Julie Wilhelmsen. […]

I begynnelsen av mai seilte en gruppe amerikanske og britiske krigsskip inn i Barentshavet for første gang siden midten av 1980-tallet for å øve sammen. Denne øvelsen valgte Norge å ikke delta på.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved NUPI sier til High North News at Norge nå ønsker å markere sin forsvarsevne i nordområdene.

– Det ble løftet frem av flere at Norge ikke deltok på den amerikansk-britiske øvelsen i mai. Og nå har de bestemt seg for at det er viktig å ha en norsk deltakelse i øvelser som pågår i norske nærområder. Norge sender et signal med å delta i denne øvelsen. Det demper på en måte inntrykket av at dette bare er stormaktsrivalisering mellom USA og Russland. Dette dreier seg også om Norges forsvarsevne.

– Det pågår en stor endring i dette området. Russland er mye mer fremoverlent i sin øvelsesvirksomhet og posisjonering i regionen. NATO har også økt sitt nærvær i nordområdene. Slik har det nå vært i økende grad de siste fem årene.

– Det er viktig for Norge å markere at de ikke bare er USAs forlengede militære arm, som russiske myndigheter ofte påstår. Dette dreier seg faktisk om forsvaret av Norges nærområder også, sier hun. Läs artikel