Inrättandet av särskild tribunal för att hålla Kreml ansvarigt, riksdagen.se

Utrikesminister Ann Linde (S)

Björn Söder har frågat mig om jag stöder idén om att inrätta en särskild tribunal för att hålla den ryska statsledningen ansvarig för Rysslands aggression mot Ukraina och brott som begåtts i samband med den. Han har även frågat mig vilka initiativ jag i sådana fall kommer att ta.

Den ryska statsledningens brott mot folkrätten ska utredas och ansvariga måste ställas till svars. Inom den ryska ledningen är det ytterst president Putin som bär ansvaret. Ryska beslutsfattare, inklusive president Putin, bär också ett individuellt straffansvar för aggressionen mot Ukraina.

Sverige bidrar aktivt till att säkerställa ansvarsutkrävande för Rysslands aggression mot Ukraina och brott som begåtts i samband med den genom ICC, FN:s råd för mänskliga rättigheter, OSSE och EU. Sverige kommer därför att stödja ICC:s åklagarkontor med ett bidrag om sju miljoner kronor och sekonderingar av personal. ICC har dock inte jurisdiktion över aggressionsbrottet i detta sammanhang. Därför följer Sverige initiativet med att skapa en ad hoc-tribunal med stort intresse. Läs svaret