I en rättsstat väntar man på domslutet, hbl.fi

Ole Norrback, Vasa

Är Finland fortfarande en öppen västerländsk demokrati, frågar sig Torsten Fagerholm (HBL 31.10). Svaret är entydigt; javisst och i allra högsta grad, om än inte felfritt. Orsaken till Fagerholms fråga är att tre av Helsingin Sanomats journalister åtalas efter att hemligstämplat material publicerats i tidningen.

Fagerholm hävdar också att materialet, som HS publicerade, kunde man få fram helt öppet på olika vägar. Om det är så borde väl Fagerholm ha skrivit att fallet är solklart, de åtalade kommer att frias av en av makthavarna oberoende domstol. Nu reagerar han som de värdekonservativa i fallet Päivi Räsänen och som sannfinländska politiker när de dömts; de börjar misstänkliggöra myndigheter rent generellt för att dessa försöker minska på yttrandefriheten, i HS:s fall för att minska pressfriheten. […]

Svar Publicistiska beslut måste givetvis tåla rättslig prövning, men Finland ger sig ut på ett sluttande plan då journalister åtalas för anteckningar och research som inte ens har publicerats. En flera år lång juridisk limboperiod kan framkalla självcensur, därtill urholkas offentlighetsprincipen ifall enskilda myndigheter godtyckligt hemligstämplar material som går att komma över via andra officiella kanaler.

Torsten Fagerholmledarskribent, HBL

Läs artikel