I den arktiska regionen är också Nato-Finland under press och förväntningar, reservilainen.fi

Google-översatt

Vindarna som blåser i Ishavet kommer att förbli svala även i framtiden – åtminstone säkerhetspolitiskt. Generallöjtnant Janne Jaakkola tror att spänningarna i säkerhetsmiljön i den arktiska regionen, det vill säga Nordpolen, det omgivande Ishavet och dess kuststater kommer att fortsätta att växa i framtiden. Nu, med Finlands Nato-medlemskap, förväntas alliansens blickar generellt vända sig ännu mer norrut. – Finlands och Sveriges medlemskap kommer säkerligen att återspeglas i Natos verksamhet och övningar, om inte annat för att styrkan hos de väpnade styrkorna i regionen kommer att öka, konstaterar Jaakkola.

Den föränderliga miljön ökar spänningarna i regionen. När glaciärerna smälter frigörs de fortfarande outnyttjade olje- och gasresurserna i den arktiska regionen för ekonomiskt bruk. Regionens naturresurser är av globalt intresse, säger professorn i internationell politik Tuomas Forsberg .

– Även Indien har sina egna intressen i den arktiska regionen. Den berättar om mängden naturresurser.

Kina har också visat sin uppmärksamhet mot regionen. Landet självt anser sig vara ett viktigt intressentland i regionen. Förutom naturresurser lockas Peking av den ”polära sidenvägen” som skapats av smältningen av glaciärer, som när den öppnades nästan halverade avståndet från Kina till Europa.

Västländer, främst USA och Norge, har aviserat nya borrkoncessioner i regionen stadigt. […]

Även efter den stora attacken mot Ukraina har Ryssland presenterat många projekt värda miljarder euro till Ishavet. Planerna inkluderar olje- och gasledningar, kommersiella hamnar och borriggar. Samtidigt har Ryssland sökt självstyre i den arktiska regionen.

– Ryssland har presenterat sina egna ekonomiska zonkrav i regionen, som skiljer sig från internationella överenskommelser, nämner Forsberg som exempel.

Samtidigt som de ekonomiska intressena vuxit har den stormaktspolitiska situationen stramats åt, bedömer också Jaakkola.

– Det har blivit tydligt att Ryssland är redo att använda militära medel för att främja sina mål. Den förändrade säkerhetspolitiska situationen återspeglas även i den arktiska regionen.

Enligt Forsberg är rysk utrustning koncentrerad till Kolahalvön.

– Det viktigaste avskräckningsmedlet som Ryssland skapar i regionen är kärnvapenmissiler som transporteras i ubåtar, säger han. Läs artikel