Humanitära grupper kritiserar sanktioner mot Iran, demokraatti.fi

USA:s sanktioner mot Iran förhindrar överföringen av ekonomiskt bistånd till ett stort antal människor i landet som är i behov av humanitärt stöd. Det uppger Norska flyktingrådet, NRC, och den iranska avdelningen av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. […]

Norska flyktinghjälpens generalsekreterare Jan Egeland varnar för att stödet till närmare 82 000 behövande i Iran kan komma att upphöra inom kort, eftersom hans organisation inte lyckas få igenom de resurser som behövs i landet. […]

Jan Egeland hävdar att de sanktioner som USA infört mot Iran är så omfattande att banker inte är beredda att genomföra transaktioner för humanitära insatser.

– Om alla bankkonton blockeras, så gäller det också leveransen av nödvändigt bistånd till utsatta människor. Läs artikel