Hultqvists inställning främjar inte freden, sla.se

Per Blomquist, överste 1 gr och ledamot av KKrVA

Ett förslag om en EU-ledd träningsmission i Ukraina kommer från de baltiska staterna och får nu stöd av Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist, uppger Hanna Törnqvist i Ekot (16/11). Att med militära medel bidra till krigsförberedelser i Ukraina ökar spänningen mellan supermakterna USA och Ryssland. Det är äventyrligt. Det främjar inte freden.

Sverige befinner sig i ett säkerhetspolitiskt läge där USA och Ryssland står i en gränsnära bindning i Kola- och Östersjöområdet. Båda supermakterna kan lösa denna krigsklämma med politik och diplomati, trots stor upprustning med bland annat missilrobotar för försvar och anfall på den ryska sidan. Med USA och Ryssland rustade för krig nära Sverige finns det alltid en risk att analysera.

Hultqvist bör styra sitt sinne och inse att oerhört mycket står på spel, inte minst på den ryska sidan. All svensk diplomati och politik bör ägnas åt att skapa förtroende för fred och äkta militär alliansfrihet. Militär insikt krävs för att upplysa medborgarna om vårt säkerhetspolitiska läge för fred. Hultqvist har sedan länge styrt fel. Läs artikel