Hugg i Natobromsen! nytid.fi

Janne Wass, chefredaktör för Ny Tid

Vänsterförbundets riks­dagsledamot Veronika Honkasalo ger i denna tidning sin syn på Natodebatten. Honkasalo gästade också Vänsterförbundets Landsmöte i Borgå den 21 maj. Där sa riksdagsledamoten att hon var besviken på den säkerhetspolitiska redogörelse som stod som grund för riksdagens slutliga beslut. Flera kommentatorer har påpekat att redogörelsen helt saknade en analys om riskerna med ett Natomedlemskap, eller de mer långtgående följderna av ett sådant. Enligt Honkasalo gjorde tjänstemännen ett medvetet beslut att utelämna denna analys av rädsla för att en sådan skulle bli för politiserad. Tanken var att dessa aspekter i stället skulle belysas av experter inbjudna till riksdagen. Beslutet var ändå olyckligt, eftersom den säkerhetspolitiska redovisningen både i offentligheten och av många politiker sågs som det utan motstycke viktigaste dokumentet för avgörandet om huruvida Finland skulle ansöka om ett Natomedlemskap. Att i ett sådant dokument endast lyfta fram fördelarna med Nato och inte nackdelarna bäddar för en skev offentlig diskussion och en skev politik. […]

Redan tidigare har jag på ledarplats kritiserat den brådska med vilken Natobeslutet hamrats igenom. Den axelryckning med vilken Ryssland tagit emot meddelandet om att Finland ansöker om medlemskap blott förstärker min analys om att inget reellt hot mot Finland existerat som skulle försvara den brådska med vilket beslutet tagits. Läs artikel