Har regeringen någon plan B för Mali? svd.se

Diana Janse, tidigare ambassadör i Mali

[…] I dag ska Sveriges fortsatta militära insatser i Mali debatteras i riksdagen. Enligt förslagen ska Sverige fortsätta i MINUSMA ännu ett år. Dessutom ska en exitstrategi för den svenska insatsen tas fram. Takuba-insatsen i stort avslutas under första kvartalet – kvar blir 20 soldater till slutet av året.

Att Sverige går mot militär avveckling i Mali är bra. Men det är hög tid att regeringen också redogör för sin Malipolitik i övrigt. En dyrköpt läxa från Afghanistan är att när kartan inte stämmer med verkligheten ska kartan ritas om, inte de bistra realiteterna ignoreras.

Har regeringen någonplan B när demokratin vi kom för att stötta på obestämd tid, nu är satt ur spel? Hur ser våra och EU-kollektivets åtgärder ut för att enligt ECOWAS begäran pressa på för val? Eller rullar vårt engagemang på oaktat utvecklingen?

Oredan i Mali ställer inga lätta frågor – men regeringen borde svara på om och hur det vi gör i Mali alltjämt är relevant. Att fortsätta göra samma sak men hoppas på andra resultat är, som bekant, Einsteins definition av dårskap. Läs artikel