Här finns hjärtat i brigaden, Mariestads-Tidningen

Moskogen, har intagits av krigsförband som vässar sin stridsförmåga. ”Brigstri 17” är Försvarsmaktens arbetsnamn på övningen som denna vecka märks på flera platser i Skaraborg, men framförallt i Töreboda kommun…Det är Markstridsskolan i Skövde som planerar och leder Brigstri 17, vars syfte är att vässa förmågan att lösa stridsuppgifter. Det handlar om att bli bättre på att leda förband, öva på taktik och stabsmetodik. I huvudsak är det förband som ingår i den andra brigaden som deltar. Man har inga soldater ute i fält utan använder bland annat simulatorteknik.

– Förra året övade vi på övningsfältet i Skövde. Det här blir en stegring i svårighetsgraden, säger kommunikatör Caroline Segerdahl vid Markstridsskolan…

Aktiviteten är direkt sammankopplad med försvarsmaktsövningen Aurora som genomförs i september 2017. Det blir den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta då. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17. Då håller man till i Mälardalen, på Gotland och i Göteborg. Läs artikel