Han leder utvärderingen av Sveriges 20 år i Afghanistan, altinget.se

Tolv ledamöter och ordförande Lennart Hjelmåker ska ingå i den parlamentariska kommitté som får regeringens uppdrag att utvärdera Sveriges insatser i Afghanistan under de senaste två decennierna.

– Totalt har mer än 8 000 svenska män och kvinnor tjänstgjort i Afghanistan. Tyvärr fick fem personer betala med sina liv. Efter talibanernas maktövertagande sommaren 2021 behöver vi utvärdera och konkretisera de lärdomar som kan dras av dessa insatser. Regeringen har därför idag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som under två år ska utvärdera det svenska engagemanget, säger utrikesminister Ann Linde (S) i ett pressmeddelande.

Lennarth Hjelmåker, som ska leda kommitténs arbete, har tidigare bland annat varit Sveriges internationella hiv- och aidsambassadör, ambassadör i Kenya och Zimbabwe samt chef för avdelningen för global utveckling på UD. Läs artikel