Grundlagsändring om hemliga uppgifter kan försvåra för medier, sverigesradio.se

Sverige väntas snart få en ny grundlag som kan komma att begränsa mediers möjlighet att rapportera om uppgifter som skadar Sveriges förhållande till andra stater och organisationer.

Ekots publicering om Sveriges planer på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik skulle kunna vara brottslig under den nya lagstiftningen, enligt en expert Ekot talat med.

Riksdagen väntas rösta om förslaget den 16 november.

Lagändringen syftarbland annat till att stärka skyddet för hemliga uppgifter som förekommer inom ramen för internationella samarbeten, till  exempel FN och Nato. Den innebär, till exempel, att det kommer bli straffbart att röja en uppgift som är ägnat att medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till en annan stat eller mellanfolklig organisation.

Enligt Mikael Ruotsi, som är lektor i konstitutionell rätt och som tidigare arbetat i riksdagen med att bereda lagändringen, kan det här leda till att Ekots publicering 2012 – om Sveriges planer på att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik – skulle kunna vara brottslig under den nya lagstiftningen. Läs artikel