Generalförsamlingen röstar starkt emot USA:s embargo mot Kuba, unric.org

FN:s generalförsamling röstade på torsdagen med stor marginal mot USA:s ekonomi- och handelsembargo mot Kuba, som infördes första gången 1960.

Totalt 187 stater röstade för den resolution som läggs fram varje år. Endast USA och Israel röstade emot och Ukraina avstod från att rösta.

Resolutionens fullständiga titel är ”nödvändigheten av att få ett slut på det ekonomiska, kommersiella och finansiella embargo som USA infört mot Kuba”.

Församlingen uttryckte oro över att trots sina resolutioner som går tillbaka till 1992 ”det ekonomiska, kommersiella och finansiella embargot mot Kuba fortfarande är på plats”, och ”de negativa effekterna av sådana åtgärder på det kubanska folket och på kubanska medborgare som bor i andra länder”. Läs artikel