Fundamentet

Per Blomquist

”När fundamenten sviktar gäller det att själv bygga en stabil grund […]. Det är ingen annan som bygger grunden åt oss”, skriver överstelöjtnant Stig Rydell på alliansfriheten.se.

Ja visst är det så, genmäler Per Blomquist, Egen härd är guld värd och Sveriges markterritorium i fred, i kris och i krig är det grundläggande fundamentet! Båda kärnvapenmakterna, USA och Ryssland, önskar kontrollera vårt territorium redan i fred för att snabbt behärska markterrioriet om det skorpar till sig, som det heter.

Det moderna kriget kan avgöras snabbt, till och med i första slaget. Sverige ska inte vara ett slagfält i fred!

Tyvärr har försvarsministern lämnat bort tyglarna till USA/Nato – värdlandsavtal, med övning på vårt territorium och på Nordkalotten. Stora svenska trygghetsvärden har lämnats bort till USA. Tyglarna kan återtas! Politik är politik och ändras återkommande. En ny klok regering med insikt har möjlighet till snabb förändring. Trygghet behövs!

Försvarsfrågan med grundläggande värden, rum, tid och styrka ska vara i egna händer. Vårt markterritorium är vår största och viktigaste faktor för Sveriges säkerhet! Säkerhetspolitiken ska ha prioritet 1 för ny regering. Ge ungdomarna möjligheten! Journalisterna är viktiga. Tyvärr är Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet märkligt nog tills vidare förlorade, tillsammans med nu ledande politiker och militärer. Hur är det med SVT och SR? Dessa våra medier är mycket tysta!

Kartan är ett centralt redskap, då rum, tid och styrkeförhållanden ska analyseras för modern strategi och svensk försvarspolitik. Och analys behövs!

Väsentligt underlag för nytänkande finns på denna goda sajt. Bevara alliansfriheten!