Frige Julian Assange! Försvara yttrandefriheten!

Manifestation torsdag 28 oktober kl. 16:00 på Mynttorget, Stockholm

Program
Arne Ruth, tidigare chefredaktör DN
Al Burke, redaktör och författare
Karin Rosenqvist, ordf. Folket i Bild/Kulturfront
Örjan Appelqvist, ekonomihistoriker
Anders Romelsjö, tidigare professor KI, kommittémedlem
Kristina Hillgren, psykolog, kommittémedlem
Sigyn Meder, moderator, kommittémedlem