Fredsprisen er en kritikk av Norge, Nato og atommaktene, dagbladet.no

Årets fredspris er et spark til de land som ikke vil undertegne FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, blant dem Norge, mener ekspertene. Norge er et av flere NATO-land som ikke vil slutte opp om FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, slik drøyt 50 land har gjort siden juli.

– Nobelkomiteen viser at den er dundrende uenig med Norge og andre land som ikke har undertegnet, sier PRIO-direktør Henrik Urdal til NTB.

– Denne prisen er selvsagt en pris som vil legge press på de stater som har valgt å stå utenfor FN-traktaten, sier han.

– Dette er en kritikk av atomlandene, NATO og også Norge, sier Nobelinstituttets tidligere direktør Geir Lundestad.

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) UPI mener atommaktene holder fast ved sitt arsenal fordi de tror at det har en militær og politisk nytteverdi. Läs artikel