Forsvarssjefen: Forsvaret er for lite, forsvaret.no

Haakon Bruun-Hanssen, forsvarssjef

– Forsvaret er nå så lite at vi over tid ikke kan klare våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt, advarer forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.[…]

– Forsvaret er for lite til at vi over tid kan klare våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt. Vi må ha større kraft og høyere tempo i arbeidet med å styrke forsvarsevnene vår, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Admiralen legger særlig vekt på utholdenheten og kapasiteten på enkelte områder.

– Vi må ha fokus på områdene der utholdenheten og evnen til tilstedeværelse ikke er god nok. Dette gjelder i dag først og fremst våre landstyrker og den maritime kapasiteten.[…]

NATO gjør i disse dager organisatoriske endringer med betydning for Norge. Tilpasningene i NATOs kommandostruktur omfatter etableringen av en maritim felleskommando i USA, samt en logistikkkommando i Tyskland. Den moderniserte kommandostrukturen medfører en personellmessig økning på ca 1280 hoder, hvor Norge regner med å fylle rundt 44 av dem.
NATOs Joint Force Command, Norfolk samlokaliseres og integreres med US 2nd Fleet og de blir sentrale i å sikre den transatlantiske linken og forsterkninger til våre nærområder. 2nd Fleet vil bli viktig for daglige maritime operasjoner i våre nære havområder. Forsvaret søker derfor å få innplassert dyktige offiserer og befal både i NATO kommandoen og i 2nd Fleet. Läs talet