Försvarsministerns svar på fråga Finlands skyldigheter för att uppfylla Nato-värdlandsavtalet, defmin.fi

Försvarsminister Jussi Niinistö: Finland och Nato undertecknade HNS MOU år 2014. Hur protokollet tillämpas bestäms från fall till fall. HNS MOU är inte rättsligt bindande, men som ett allmänt intressant samförståndsprotokoll publicerades det undantagsvis, precis som statsfördragen, i Finlands författningssamlings fördragsserier. HNS MOU omfattar inga skyldigheter att bygga baser eller infrastruktur. Till exempel vid internationell utbildnings- och övningsverksamhet i Finland övar trupperna på samma övningsområden och baser som Försvarsmakten. Det värdlandsstöd som Finlands försvarsmakt och övriga myndigheter ger utländska trupper är i praktiken mycket liknande som det som ges till den egna försvarsmakten.

Finland har utvecklat sina färdigheter att agera som värdland endast i syfte att förstärka sin egen försvarsförmåga och med utgångspunkt i färdigheterna att ta emot militärt stöd i enlighet med det som fastställts i redogörelserna. Finland beslutar i alla situationer självt om landet vidtar åt gärder där man måste avtala om värdlandsstöd. Det nationella beslutsfattandet om begäran om hjälp, annan militär verksamhet eller godkännande av internationell militär övningsverksamhet i Finland sker alltid enligt den finska nationella lagstiftningen. Beslut om värdlandsstöd fattas också i varje enskilt fall. Finland beslutar självt också om innehållet i det värdlandsstöd Finland ger baserat på den nationella lagstiftningen. Läs hela svaret